AÇIK BİLİM YAZISI NEDİR?

Hiçbir bilgi duvarlar arkasında kalmasın!

 

Günümüzde bilimsel bilginin üretimi, bilimsel verilerin paylaşılması, araştırma ortamlarındaki imkânların açık hale getirilmesi bilim insanlarının işbirliği içerisinde çalışabilmesi anlamına gelen açık bilim hareketini doğurmuştur. Temel çıkış noktası “hiçbir bilgi duvarlar arkasında kalmasın” düşüncesine dayanmaktadır. Açık bilim, bilimsel bilginin sadece farklı ortamlardan ücretsiz ve şeffaf bir şekilde sunulması değil aynı zamanda işbirliğinin yapılmasını, bilimsel olanakların paylaşılmasını da kapsayan geniş bir çerçeveye sahiptir.

Açık bilim yazısı ise bilimsel bilginin en önemli üreticilerinden birisi olan akademisyenlerin, farklı alanlardaki çalışmalarını, mevcut deneyimleri ve bakış açıları ile bütünleştirerek oluşturdukları bilimsel yazı olarak tanımlanmaktadır. Bilimsel bilginin okunabilirliği, kaydedilebilirliği, paylaşılabilirliği önünde herhangi bir akademik sınırlama olmadan topluma kolaylıkla ulaştırılması sağlanmaktadır. Bu noktada açık bilim yazıları toplumların bilimdeki gelişim ve değişimleri yakalamalarına, bilim dünyasındaki verileri anlamalarına ve yorumlamalarına, bilimsel bilgiye hızlıca ulaşmalarına imkân verecek platform niteliğindedir.

Açık bilim yazıları bilimsel bilginin paylaşıma açılmasının en yeni yaklaşımlarından birisidir. Çünkü günümüzde bir bilimsel bilginin paylaşılması genellikle akademik makale, kitap veya farklı popüler kültür içerisinde gerçekleştirilmektedir. Ancak toplumların doğru bilgiye hızlı erişim ihtiyacını göz önünde bulundurursak bilimsel bilginin bu şekilde paylaşımı oldukça uzun ve masraflı süreci de beraberinde getirmektedir. Özellikle makale formatında akademik kaygılarla yazılmış bilimsel çalışmaların toplumun farklı kesimleri tarafından alınması ve kullanılması mümkün değildir. Aynı zamanda makalede sayfa ve kelime sayılarında kısıtların olması bilgiye ulaşma sürecinin detaylı olarak aktarılması önündeki en büyük engellerden birisini oluşturmaktadır. Oysaki bilimsel bilgiye ulaşılma sürecinde elde edilen verilerin, kullanılan yöntemlerin ve yoğun çalışmalar neticesinde üretilen başarılı sonuçların açık bilim yazısı olarak topluma aktarılması ve toplum tarafından ulaşılması hem zaman hem de maliyet açısından büyük kazanç sağlamaktadır. Ayrıca erişim kolaylığı sayesinde yazıların farklı bakış açıları ile yorumlanması ve değerlendirilmesi de bir anlamda değerine değer katmaktadır.

Dijital dönüşüm sürecindeki üniversitemizin açık bilim politikası gereği üniversitemizdeki akademisyenlerin mevcut birikiminin toplumla, diğer akademisyenlerle paylaşılma olanaklarının artırılması planlanmaktadır. Bu kapsamdaki çalışmalarımızdan birisi de Açık Bilim Yazısı çalışmasıdır. Bu çalışma ile deneyimle oluşan birikimin akademik yayınlar arasına sıkışmaktan kurtarılması sağlanacaktır. Türkiye’nin açık bilim politikası ile paralel olan bu sistem dijital dönüşümde pilot uygulama olarak başlatılmıştır.

İletişim

Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi

Atatürk Üniversitesi Kampüsü – Rektörlük / 25240

ATABAUM © 2023 Tüm Hakları Saklıdır.