Dijital Yönetim

Yönetim süreçlerinin dijitalleştirilmesi dijital dönüşümün en kapsamlı başlığını oluşturmaktadır. Bu başlık altında belge, başvuru, kayıt, bilgi edinme gibi resmi işlemlerin dijital ortamlar kullanılarak yürütülmesinin yanı sıra, eğitim ortamlarının fiziki koşullarının otomatik olarak iyileştirilmesi, güvenlik kalitesinin arttırılması, enerji tasarrufu sağlanması, eğitim süreçlerinin takip edilmesi gibi imkânları bulunmaktadır. Resmi süreçlerin yürütülmesinde işlemlerin hangi aşamada, hangi personelde olduğu bilgisinin elde edilebilmesi gibi süreçlerinin hızlandırılmasını ve personelin çalışma performansının belirlenmesini sağlamak avantajları bulunmaktadır. Üniversite personeli ve öğrencilere destek hizmetlerinin dijital ortamdan verilebilmesi karşılaşılan problemlerin çözümünü kolaylaştırabilmektedir. Bilgi edinme kanunu kapsamında gelen taleplerin en kısa sürede tamamlanması, belge süreçlerinin elektronik belgeler ile gerçekleştirilmesi hizmet kalitesinin arttırılması ve kâğıt israfının önüne geçilmesini sağlamaktadır. Bunların yanı sıra, birimlerin iş süreçlerini yürütülmesinde koordinasyon amacıyla kullanabileceği iletişim sistemleri ile iş takibinin kolaylaştırılması ve kayıt altına alınması gibi avantajlar bulunmaktadır. Bürokratik işlerin yanı sıra, gerçekleştirecek nesnelerin interneti ve yapay zekâ projeleri ile üniversitede araç trafiğinin izlenmesi, kişilerin tespit edilmesi gibi işlemler yapılabilmektedir. Bu işlemler güvenlik kalitesinin arttırılmasında kullanılabileceği gibi, elde edilecek konum bilgisi ile servis, bilgilendirme, yönlendirme gibi işlemler gerçekleştirilebilmektedir. Özellikle yapılacak yüz tanıma veya tehlikeli eşya tanıma gibi işlemler ile güvenlik için tehdit oluşturabilecek tespitlerin önceden yapılabilmesi mümkündür. Eğitim süreçlerinde yoklamaların dijital ortamda alınması ve otomasyona işlenmesi, dersliklerin aydınlatma, ısıtma, havalandırma gibi işlemlerinin otomatik olarak gerçekleştirilebilmektedir. Bütün bunlara ek olarak, yönetim süreçlerine en büyük katkı, fiziki ortamlara ait bilgilerin dijital ortamlara aktarılması ile sağlanmaktadır. Bu dijital verilerin, internet üzerinden erişilebilir olması avantajının yanı sıra, yapay zekâ yöntemleri ile analiz edilerek yönetim süreçlerinin iyileştirilebileceği karar destek sistemlerinin tasarımında kullanılması mümkündür.

Atatürk Üniversitesi Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi’nde eğitimde dijital dönüşüm gerçekleştirmek üzere birçok proje yürütülmektedir. Bu kapsamda öğrencilere yönelik dijital okuryazarlık dersleri verilmekte, öğrencilerimizin dijital ortamda görünürlüklerini sağlamak için öğrenci portfolyo platformu geliştirilmekte, öğrencilerimizin kendilerini geliştirmelerine yönelik yapay zeka ve robotik kodlama atölyesi kurulmaktadır. Eğitimcilerimizin derslerini dijital öğrenme ortamlarına taşımalarına yönelik üniversitemiz öğrenme yönetim sistemi olan Ders Bilgi Sistemi tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlenerek sistem kullanımı yaygınlaştırılmakta, öğretim üyelerimizin deneyimlerinin tüm dünyayla paylaşılmasını sağlayacak olan Açık Ders Malzemeleri sistemi geliştirilmekte ve yine benzer şekilde öğretim üyelerimizin deneyimlerinin İnternet üzerinden Herkese Açık Kurs (İHAK) formatında paylaşımını sağlayacak olan AtademiX’in faaliyete geçirilmektedir. Eğitimde dijital dönüşümün gerçekleştirilmesine yönelik olarak yürütülen projelerimizin detaylarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

İletişim

Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi

Atatürk Üniversitesi Kampüsü – Rektörlük / 25240

ATABAUM © 2023 Tüm Hakları Saklıdır.