Dijital Araştırma

Araştırma Ortamlarının Dijitalleştirilmesi

Dijital araştırma ortamları Yükseköğretimde dijital dönüşüm sürecinin getirdiği yeniliklerden birisidir. Araştırma ortamlarının dijital dönüşümdeki rolünün artırılması için bu sürece dahil olan her bir araştırma ortamına yönelik yeniliklerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi’nde dijital araştırma ortamlarına yönelik çok sayıda proje yürütülmektedir. Bu projeler arasında;

  • Araştırmacılar ile diğer paydaşların etkileşimde bulunduğu bir platform oluşturularak üniversitenin toplum ile bütünleşmesini ve paydaşlar ile ortak projeler yürütülerek topluma katkının arttırılmasını sağlamak için Araştırma İşbirliği Platformu,
  • Öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından yapılan sanatsal faaliyetlerin, projelerin vb. dijital ortama aktarılması ve yapılan faaliyetlerin dijitalleştirilerek kalıcılığının sağlanması için Dijital Sergi,
  • Üniversite bünyesinde hazırlanan lisansüstü ve lisans bitirme tezlerinin, araştırma raporlarının, üniversite yayınları tarafından basılmış kitapların, konferans ve bildiri kitapçıklarının, akademik dergilerin online kitap haline getirilerek Atatürk Üniversitesi çalışmalarının dijital ortamdaki varlığının ve tanınırlığının sağlanması için E-Kitap
  • Doğru bilgiye hızlı bir şekilde erişmek ve deneyimle oluşan birikimin akademik yayınlar arasında sıkışıp kalmasını önlemek için akademisyenlerin akademik sınırlama olmaksızın, bilimsel bilgiyi topluma ve diğer bilim insanlarına ulaştırmasını sağlamak için Açık Bilim Yazı Platformu yer almaktadır.

Araştırma ortamlarında dijital dönüşümün gerçekleştirilmesine yönelik olarak yürütülen projelerimizin detaylarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

İletişim

Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi

Atatürk Üniversitesi Kampüsü – Rektörlük / 25240

ATABAUM © 2023 Tüm Hakları Saklıdır.