İlke ve Politikalarımız

YÖNTEM VE STRATEJİLER

Misyonumuz ve Vizyonumuz

Üniversitemizin eğitim, araştırma, yönetim ve topluma katkı faaliyetlerini daha etkili bir şekilde sürdürebilmesi için uygun dijital teknolojilerin, birey ve iş süreçlerine odaklanarak araştırılması, geliştirmesi ve yaygınlaştırılmasıdır.

 

Yükseköğretim Kurumlarında Dijital Dönüşümün Referans Noktası olmak

 

İlke ve Politikalarımız

  1. Bütünleşme: Üniversitemizin  tüm birimlerinde dijital dönüşümü etkinleştirmek, koordinasyonu sağlamak.
  2. Öncü üniversite: Gelişen teknolojinin gerisinde kalmamak, teknolojiden etkili bir şekilde faydalanmak. Atatürk üniversitesini adı gibi öncü üniversite olmasını desteklemek
  3. Küreselleşme:  Üniversitemizin her alanda uluslararası marka üniversite  olmasını sağlamak
  4. Kalite: Üniversitemizin eğitim, araştırma  ve yönetim boyutlarında yapılan faaliyetlerinin dijital ortamlarla entegre edilerek verim ve kalitenin artırılmasını sağlamak
  5. Güvenlik: Dijital dönüşümün her aşamasında, kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği konusunda ulusal/uluslararası mevzuatlar hakkında bilimsel araştırmalar ve değerlendirmeler yapmak.
  6. Topluma katkı: Üniversite ile diğer kurum veya kuruluşlar ile özel işletmelerden çiftçilere kadar her bir birim ve kişi ile işbirlikli çalışmaların artırılması.
  7. Araştırma: Yerel ve küresel düzeyde eğitim, teknoloji, toplumsal sorun ve ihtiyaçların  araştırılması ve geliştirilmesi, ilgili paydaşlar ile birlikte çözümlerin tespit edilmesi, değerlendirilmesi amacıyla dijital ortamları işbirliği izleme yaygınlaştırma potansiyelinin işe koşulması

İletişim

Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi

Atatürk Üniversitesi Kampüsü – Rektörlük / 25240

ATABAUM © 2023 Tüm Hakları Saklıdır.