Akıllı Kampüs

ARŞ. GÖR. EMRAH ŞİMŞEK

Akıllı Kampüs

İletişim ve gömülü sistem teknolojilerindeki gelişmeler, akıllı mobil telefonların yaygınlaşması teknolojinin insan hayatını kolaylaştırmadaki etkisini arttırmaktadır. Bu teknolojiler kullanılarak kampüs yaşamının iyileştirilmesi, eğitim hizmetlerinde kalitenin arttırılması, resmi işlemlerin kolaylaştırılması, tanıtım, uyarı ve bilgilendirme imkânlarının arttırılması ve yapay zekâ yöntemleri ile daha etkili hizmetler verilebilmesi sağlanabilmektedir. Akıllı kampüs uygulaması temel olarak 1) üniversite kampüsünün internet ağı ile donatılmasını 2) web, mobil uygulamalar ve nesnelerin interneti teknolojileri kullanılarak hemen hemen her türlü imkânın çevrimiçi elde edilebilmesini 3) bütün bu işlemlerden elde edilen verilerden sosyal, eğitim, araştırma ve yönetim süreçlerinin iyileştirilmesini kapsamaktadır.

Akıllı kampüs, teknik açıdan bakıldığında kablolu veya kablosuz ağlar ile sunulan internet erişim imkânı, üniversite hizmetleri mobil ve web uygulamalar ile konum, zaman ve hizmet çeşit sınırı olmaksızın verilebilmesidir. 4,5G ve 5G gibi internet teknolojilerindeki gelişmeler, insan yaşamında vazgeçilmez bir eşya haline gelen akıllı telefonların yaygınlaşması, gömülü sistem maliyetlerinin azalması akıllı kampüs dönüşümlerinin kaçınılmaz olduğunu göstermektedir.

Akıllı kampüsün eğitim açısından mobil yoklama ile çevrimiçi ve anlık gerçekleştirilebilmesi, ders izlence ve içeriklerinin internet üzerinden erişilmesi, ders yürütme ile ilgili bütün süreçlerin ders bilgi sistemlerinden gerçekleştirilebilmesi, öğrenci ve öğretim üyelerine bilgilendirme ve uyarı yapılabilmesi, sanallaştırılmış ders materyalleri ile etkili laboratuvar imkânı sağlanması, derslerin fiziksel koşulları otomatik olarak iyileştirilebilen ortamlarda yürütülmesi gibi faydaları bulunmaktadır.

Yönetim süreçleri açısından akıllı kampüs, gerçekleştirilecek başvuru, kayıt, bilgi alma gibi resmi işlemlerde veri güvenliği ve kimlik doğrulama gibi imkânların olması, bilgisayar ortamında veri işleme ve internet üzerinden sonuç açıklama gibi kolaylıklarının elde edilebilmesi anlamına gelmektedir. Akıllı kampüsün yönetim süreçlerinde büyük faydası olacağı diğer bir konu ise yapay zekâ ile otomatikleştirilerek kalitesi en iyi hale getirilebilecek üniversite güvenliğidir. Bu başlıkta kameralardan elde edilen görüntülerin yapay zeka yöntemleri ile analiz edilmesi, insanların, araçların tespit edilmesi, anomali durumlarının ortaya çıkarılabilmesi gerçekleştirilebilmektedir. Bu işlemler dış ortam görüntülerinde gerçekleştirilebileceği gibi derslikler ve binalar gibi iç ortamlarda da kullanılabilmektedir. Bu uygulamalarda elde edilen veriler ile güvenlik imkânları iyileştirilebilmesinin yanı sıra, aydınlatma, havalandırma ve ısıtma gibi işlemlerin otomatikleştirilmesinde kullanılması ile tasarruf sağlanabilmektedir. Bunların yanı sıra akıllı kampüs uygulamaları ile trafiğin kontrol edilmesi, park asistanlığı veya sosyal aktivitelerin yürütülmesi gibi imkânlar bulunmaktadır.

Sonuç olarak akıllı kampüs uygulamaları üniversitedeki kampüs yaşamının, eğitim ve araştırma süreçlerinin, bürokratik işlemlerin daha etkili yönetilebilmesini sağlamaktadır. Yaşam döngüsü şeklinde uygulanan dijital dönüşüm çalışmaları sayesinde projelerden elde edilen geri bildirimler ve karar destek sistemlerinde kullanılabilecek dijital veriler ile bu süreçlerin uzun vadede sürekli iyileştirilebilmesi imkânını sunmaktadır.

Arş. Gör. Emrah Şimşek

İletişim

Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi

Atatürk Üniversitesi Kampüsü – Rektörlük / 25240

ATABAUM © 2023 Tüm Hakları Saklıdır.