Atatürk Üniversitesi Bilgi Sistemleri Tek Çatı Altında Toplanıyor

Yükseköğretimde dijital dönüşümde ele alınması gereken önemli unsurlardan biri de eğitimdir. Öğrenci, eğitimci ve öğrenme ortamları bileşenlerini bir arada barındıran eğitim sürecinde dijital dönüşüm sağlayabilmek için her bir bileşene yönelik müdahalelerde bulunulması gerekmektedir.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı öncülüğünde yürütülen Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında Atatürk Üniversitesi, dijital üniversite olma yolunda yürüttüğü çalışmaların geri dönüşlerini almaya devam ediyor.

Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi bünyesindeki tüm bilgi sistemleri ve yeni geliştirilen sistemler, birbirleriyle entegre çalışabilecek “E-hizmet Kapısı“ adı verilen yeni bir yapıya kavuştu. Bu yapı üniversiteyi, güçlü insan kaynağı ve teknik altyapı birikimiyle çoğunluğu özgün çözümlerden oluşan sistemlerin erişilebilirliğini, kullanılabilirliğini ve birlikte çalışabilirliğini sağlamak ve veri güvenliği konusundaki mevcut mevzuata uygun hale getirmeyi amaçlıyor. Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATABAUM) ve Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi iş birliğiyle geliştirilen E-hizmet Kapısı, üniversite bünyesindeki tüm dijital hizmetleri tek noktada toplamış oldu.

 Hizmet Arama Özelliğiyle Bilgi Sistemlerine Erişim Çok Daha Kolay Olacak

Akademik ve idari personel ile öğrenciler açısından kullanım kolaylığı sağlayacak “E-hizmet Kapısı” Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS), Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) ve E-posta gibi temel hizmetlerin yanı sıra izin ve lojman takip, randevu sistemleri ve birimlerin özel ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmiş başvuru ile takip sistemleri gibi üniversite bünyesinde yer alan çok sayıda bilgi sistemine de ulaşım tek noktadan sağlanacak. Hizmet arama özelliğiyle bilgi sistemlerine erişim çok daha etkili bir şekilde gerçekleştirilecek.

E-devlet entegrasyonuyla öğrenci ve personelin yanı sıra dış paydaşların da erişimine sunulacak olan hizmetler ile üniversitenin topluma katkısı daha izlenebilir ve yönetilebilir hale gelmiş olacak. Yapılan hizmetlerin daha şeffaflaşması anlamına gelen bu uygulama ile hizmet çeşitliliği ve niteliğinin görünürlüğü de sağlanacak.  

E-hizmet Kapısı, kişisel verilerin korunması kanunu ile bilgi ve iletişim güvenliği tedbirleri konulu 2019/12 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda kullanıcı bilgilerinin ve şifrelerinin daha güvenli bir şekilde yönetilmesine imkân veren kurumsal siber güvenlik tedbirlerinin önemli bir adımı olarak da dikkat çekiyor.

İletişim

Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi

Atatürk Üniversitesi Kampüsü – Rektörlük / 25240

ATABAUM © 2023 Tüm Hakları Saklıdır.