Atatürk Üniversitesi Dijital Dönüşüm Hedefi

Adı gibi öncü olan Atatürk Üniversitesi Yükseköğretimde Dijital

Dönüşümde öncü olmayı hedefliyor

Dijital Dönüşüm, hızla gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek için günümüzde zorunluluk haline gelen, insan, teknoloji ve iş süreçlerini içeren teknolojik entegrasyonun, araştırma, strateji belirleme, projelendirme gibi işlevlerinin yönetilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesidir. Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi’nin hedefleri kısa, orta ve uzun vadeli olarak aşağıda sunulmuştur.

Kısa Vade – Mevcut Durum Analizi, Araştırma ve Yol Haritası Belirleme:

 • Üniversitenin dijital hizmetlerini belirlemek,
 • Üniversitenin teknolojik, akademik ve iş gücü kapasitesi belirlemek,
 • Uluslararası indeks kriterleri ve uluslararası dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda üniversite dijital dönüşümü için maliyet, zaman, fayda ve etki açısından en uygun yol haritasını belirlemek

Orta Vade – İlk Müdahale:

 • Üniversitedeki akademik ve idari yapıyı dijital dönüşüme hazırlamak,
 • Dijital dönüşüm koordinasyonu için paydaş birimler arasında ilişkiler kurmak,
 • Belirlenen yol haritasına göre en temel projelerin pilot uygulamaları gerçekleştirmek,
 • Pilot uygulamalar ve paydaş görüşmelerinden gelen geri bildirimler doğrultusunda en etkili dönüşümü planlamak,
 • Yükseköğretim dijital dönüşümü için kapsam, sınır, yönetmelik gereksinimlerini ve değerlendirme kriterlerini belirlemek

Uzun Vade – Dönüşüm:

 • Projelerden gelen bildirimler doğrultusunda düzenlemeler yapmak,
 • Projelerin yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmak,
 • Kitaplar, eğitimler, tanıtımlar ve akademik etkinlikler ile yükseköğretimde dijital dönüşüme rehberlik ve mentorlük etmek

İletişim

Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi

Atatürk Üniversitesi Kampüsü – Rektörlük / 25240

ATABAUM © 2023 Tüm Hakları Saklıdır.