Dijital Öğrenme Ortamları

ÖĞR. GÖR. ESRA ÇELİK

Dijital Öğrenme Ortamları

 

Gün geçtikçe büyük bir hızla gelişen teknoloji ile birlikte öğrenme ortamları da benzer bir hızla dijital dönüşüm sürecine girmektedir. Bu süreçte birçok kurum, kendi hedefleri doğrultusunda dijitalleşme hareketlerini başlatarak farklı alanlarda çeşitli dönüşüm çalışmalarını yürütmektedir. Yaşanan dönüşümler sayesinde ülkemizde ve dünyada dijital öğrenme ortamları ile bilgiye ulaşmanın bu kadar hızlı ve kolay olduğu olgusu oturmaya başlamış durumda.

Teknolojinin herkes için yeni fırsatlar ve deneyimler yaratabilecek güce sahip olduğu günümüzde toplumlara farklı kaynaklardan bilgiye ulaşılma, zaman ve mekân sınırlarının dışına çıkılma imkânının doğması ile nasıl ki öğretmen tek bilgi kaynağı değilse okul da tek öğrenme ortamı olmaktan çıkıyor (Vardar, 2015).

Öğretim süreçlerinde geniş bir yelpazeye sahip olan dijital öğrenme ortamları, temelde öğrenmenin dijital, görsel ve mekansal içeriklerine birçok yenilik ve kolaylık katmayı amaçlamaktadır. Başka bir deyişle var olan öğrenme tekniğinin alışılmıştan farklı olarak günlük hayatla nasıl birleştirileceğini belirlemeye çalışmaktadır.

Geleneksel eğitimdeki öğrenme ortamları çağın değişikliklerine pek fazla ayak uyduramamakta ve öğrencilerin derslere olan eğilimlerinde hızla düşüşe neden olmaktadır. Bu durum eğitimde dijital öğrenme ortamlarının gerekliliğini gözler önüne sermektedir. Örneğin günlük hayatta derslerde kullanılan sunumlar, dizüstü bilgisayarlar, akıllı tahtalar gibi unsurlar öğrencinin derse odaklanma eğilimini artırmaktadır. Öğrenciler için ses ve görsel nitelikli çalışmalar her zaman kitaplardan daha çekici olmakta ve bu yüzden dijital öğrenme ortamları öğrenci ufkunu açabilecek bir boyuta ulaşmaktadır (Caferova, 2019).

Dijital öğrenme ortamları, yoğun teknolojik gelişmelerle zenginleşmeye devam ederken günümüzde kullanılan ve yakın gelecekte de kullanılacak olan farklı özelliklere sahip dijital öğrenim araçlarını da beraberinde getirmektedir. Bu araçlar arasında en çok dikkat çeken bilgisayar destekli senkron ve asenkron öğrenme örnekleri olan sanal sınıflar, e-eğitim, sosyal öğrenme, video portal gelmektedir.  Aşağıdaki gibi öğrenme örneklerini kısa açıklamalar ile tanıtmak mümkündür (Alimdar, 2019):

  • Sanal Sınıf: Tek bir eğitmenin aynı anda birden fazla katılımcıya ses, video ve mesajlaşma gibi çeşitli dijital unsurları kullanarak sanal ortamda eğitim vermesidir.

 

  • E-eğitim: İnternetin getirdiği imkânları kullanarak, eğitmen ve kullanıcının sanal sınıf ortamında mekândan ve zamandan bağımsız olarak çeşitli öğrenme faaliyetini kullanıcıya sunabilmesidir.

 

  • Sosyal Öğrenme: Çok sayıda kullanıcının Twitter, Whatsapp, Facebook, Linkedin gibi çeşitli sosyal paylaşım platformlarını kullanarak öğrenme amaçlı bilgi paylaşımı sağlayan platformdur.

 

  • Video Portal: Kullanıcıların, sanal platformlar üzerinden dijital materyalleri kullanarak önceden yüklenmiş olan öğretici videoları izleyebildiği, kaydettiği veya beğendiği videoları yükleyebildiği bir paylaşım platformudur.

Dijital öğrenme ortamları sadece bu öğrenme örnekleri ile kısıtlı kalmamaktadır. Aynı zamanda günümüzde hemen herkesin kullandığı mobil cihazlar ile bilginin anlamalı parçalara ayrılarak görsel içeriklerle sunulduğu öğretme tekniği olan mobil öğrenme ve kişinin ilgi duyduğu bir konuya veya alana ilişkin merakı ile şekillenen kişiselleştirilmiş öğrenme gibi farklı öğrenme teknikleri ile de desteklenmektedir. Bütün bu örnekler ve teknikler öğrenme ortamlarındaki dijitalleşmenin kullanıcıların hedeflerine ulaşmaları için gerekli olan altyapıyı sağladığını açıkça göstermektedir.

 

Öğr. Gör. Esra Çelik

Kaynakça

Vardar, D., (2015). Değişen
öğrenme ortamları ve teknolojinin rolü. https://www.hurriyet.com.tr/egitim/degisen-ogrenme-ortamlari-ve-teknolojinin-rolu-28882783

Caferova, S., Dijital
Öğrenme Metodu: E-Öğrenme. https://panorama.khas.edu.tr/dijital-ogrenme-metodu-eogrenme-293,
(26.06.2019)

Alimdar, S., Dijital
Öğrenme Dünyasına Kısa Bir Bakış. https://www.selcukalimdar.com/dijital-ogrenme-dunyasina-kisa-bir-bakis/,
(26.06.2019)

İletişim

Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi

Atatürk Üniversitesi Kampüsü – Rektörlük / 25240

ATABAUM © 2023 Tüm Hakları Saklıdır.