Faaliyetlerimiz

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YAZILIM OFİSİ FAALİYETLERİ

Çağımızın en önemli konularından birisi olan dijital dönüşüm, her geçen gün gelişen teknolojilerin getirilerini esas alarak insan, teknoloji ve iş süreçlerinin dönüştürülmesi olarak tanımlanmaktadır. Atatürk Üniversitesi Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi olarak mevcut teknolojilerin farkındalığını oluşturmak amacıyla gerekli olan projeleri geliştirerek etkili bir dönüşüm gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca büyük bir hızla gelişen imkanlar ve aynı hızla değişen ihtiyaçlara yönelik kullanıcı memnuniyetini karşılayabilecek nitelikte cevaplar aramakta ve farklı bakış açıları ile değerlendirilen çeşitli çözümler sunmaktayız.

Dijital dönüşümde ülkemize öncülük ve rehberlik etmek amacıyla faaliyetlerimizi Dijital Öğrenci, Dijital Öğrenme Ortamaları, Dijital Araştırma Ortamları, Dijital Eğitimci, Dijital Karar Destek Sistemleri ve Dijital Yönetim şeklinde sıralayabiliriz. Bu faaliyetlerimizi İnsan, Teknoloji ve İş Süreçlerini içeren çalışma gruplarımızın çatısı altında Eğitim, Araştırma ve Uygulama alanlarının dijitalleştirilmesine yönelik hedeflerimize uygun bir şekilde çalışma prensiplerimizi içeren yaşam döngümüz etrafında gerçekleştirilmekteyiz. Faaliyetlerimizin şekillendiği yaşam döngümüz ve her bir adımı aşağıda detaylandırılmıştır.

  • Üniversitenin dijital ihtiyaçlarını (öğrenci, akademisyen ihtiyaçları) belirlemek

Üniversitemizdeki öğrencilerin ve akademisyenlerin dijital ihtiyaçlarına yönelik mevcut durum analizi yaparak ihtiyaçların kapsamı hakkında olabildiğince bilgi sahibi olma süreci başlatılmaktadır. Bu kapsamda; ilk aşamada bir başlangıç toplantısı yapılarak projenin amacı belirlenmekte ve çözüm arayışına gidilmektedir. Daha sonra proje ekibi oluşturulmakta ve çözüm süreci başlatılmakta aynı zamanda çözüm ile ilgili bileşenlerin (donanım, yazılım) planlaması yapılmaktadır. Son olarak ihtiyaçlar doğrultusunda çözüm planı belgelendirilmektedir.

  • İhtiyaçlara çözüm oluşturacak farklı boyutları araştırmak

Her geçen gün gelişen ve değişen teknolojideki yeniliklerin mevcut ihtiyaçlar üzerinde oluşturacağı belirgin ve kalıcı etkilerin araştırılması yapılmaktadır. Bu kapsamda mevcut durum analizinden yola çıkarak oluşturulacak çözümün akademik, teknolojik ve uygulama bazında boyutu araştırılmaktadır.

  • Çözüme yönelik fikir üretmek

İhtiyaçların başarılı bir şekilde kullanılabilir çözümlere dönüştürülebilmeleri için farklı fikirlerin üretilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda; mevcut durum analizi sonuçlarını ve çözümü oluşturacak farklı boyutların araştırılma sonuçlarını göz önüne alarak ihtiyaçların çözümüne ilişkin fikir üretilmektedir.

  • Paydaşlarla bir araya gelmek

Üretilen fikirlerin kendileri çözüm değil çözüme götürecek ilk adımdır. Bu nedenle ihtiyacı karşılayacak en iyi fikrin çözüme dönüştürülmesi için paydaşlar ile bağlantı kurulmakta ve idari, hukuki, teknik, ekonomik, sosyolojik açıdan fizibilite çalışmaları başlatılmaktadır. Böylelikle çözümün ne kadar karlı, mantıklı, doğru, uygulanabilir ya da yapılabilir olduğu ortaya çıkarılmaktadır.

  • Çözüme yönelik içerik oluşturma

Karar kılınan çözüm için tasarım aşaması başlatılmaktadır. Bu kapsamda çözüm içeriğinde yer alacak her bir adım için görsel tasarımlar hazırlanmakta, hazırlanan tasarımların detaylı şekilde anlatıldığı içeriklerin yer aldığı proje raporları oluşturulmakta, çözüme yönelik projelendirme yapılmaktadır. Ayrıca içerik hazırlığı tamamlanan proje paydaşlar ile iletişime geçilerek ilgili birimlerde kodlanması yapılmaktadır.

  • Proje değerlendirme

Hazırlanan projenin değerlendirilmesi için pilot uygulama süreci başlatılmakta, pilot uygulama süreci sonunda alınan geri bildirimlere yönelik gerekli düzeltmeler ve güncellemeler yapılmakta, projenin kullanım analizleri çıkarılarak mevcut durumu değerlendirilmektedir.

  • Proje tanıtımı ve teşvik

Pilot uygulama süreci başarı ile tamamlanmış projelerin hedef kitleye ulaşması için tanıtım ve eğitim videoları, broşür ve reklam içerikleri hazırlanmaktadır.

İletişim

Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi

Atatürk Üniversitesi Kampüsü – Rektörlük / 25240

ATABAUM © 2023 Tüm Hakları Saklıdır.