AB ÇERÇEVESİ EĞİTİMCİLERİN DİJİTAL YETERLİLİKLERİ RAPORU

Atatürk Üniversitesi Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi Avrupa Birliği tarafından oluşturulmuş olan Dijital Yetkinlikler Çerçevesini (DigCompEdu) kullanarak, öğretim elemanlarının dijital yeterliliklerini değerlendirme çalışmalarına başladı. Uluslararası kabul görmüş DigCompEdu çerçevesine dayalı olarak yürütülen bu değerlendirme çalışması Türkiye’de ilk defa bir yükseköğretim kurumunda uygulanmaktadır. İlk aşama olarak Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi’nde uygulanan bu değerlendirme ile öğretim elemanlarının dijital yeterlilik seviyelerinin ve geliştirilmesi gereken yönlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Dijital yeterlilikler A1, A2, B1, B2, C1, C2 seviyelerine göre değerlendirilmiştir. Bu yeterliliklerde A1 en alt düzeyi, C2 ise en üst düzeyi ifade etmektedir. Yapılan bu değerlendirmeye göre öğretim elemanlarının dijital yeterlilik seviyelerinin oldukça iyi olduğu, genel olarak B1 (bütünleştirici) ve B2 (uzman ) seviyelerinde yer aldıkları tespit edilmiştir. Öğretim elemanlarının dijital yeterlilikleri kapsamlı bir şekilde değerlendirilerek ayrıntılı bir rapor hazırlanmıştır. Bu çalışmanın sonuçları, Atatürk Üniversitesinin dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiği uygulamaların olumlu etkilerini ortaya koymaktadır.

Atatürk Üniversitesi Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi’nde eğitimde dijital dönüşüm gerçekleştirmek üzere birçok proje yürütülmektedir. Bu kapsamda öğrencilere yönelik dijital okuryazarlık dersleri verilmekte, öğrencilerimizin dijital ortamda görünürlüklerini sağlamak için öğrenci portfolyo platformu geliştirilmekte, öğrencilerimizin kendilerini geliştirmelerine yönelik yapay zeka ve robotik kodlama atölyesi kurulmaktadır. Eğitimcilerimizin derslerini dijital öğrenme ortamlarına taşımalarına yönelik üniversitemiz öğrenme yönetim sistemi olan Ders Bilgi Sistemi tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlenerek sistem kullanımı yaygınlaştırılmakta, öğretim üyelerimizin deneyimlerinin tüm dünyayla paylaşılmasını sağlayacak olan Açık Ders Malzemeleri sistemi geliştirilmekte ve yine benzer şekilde öğretim üyelerimizin deneyimlerinin İnternet üzerinden Herkese Açık Kurs (İHAK) formatında paylaşımını sağlayacak olan AtademiX’in faaliyete geçirilmektedir. Eğitimde dijital dönüşümün gerçekleştirilmesine yönelik olarak yürütülen projelerimizin detaylarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Rapora Buradan Ulaşabilirsiniz.

İletişim

Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi

Atatürk Üniversitesi Kampüsü – Rektörlük / 25240

ATABAUM © 2023 Tüm Hakları Saklıdır.